91 51 6382 post@sormek.no

Service

Vi utfører en stor del av vårt arbeid ute hos kundene Vi kan ta oppdraget selv om det innebærer frakt av deler og utstyr, som f.eks. sveiseaggregat, ut i skjærgården til et hytteprosjekt eller ut i skogen til en skogsmaskin.

Amersham Healths fabrikk på Lindesnes er en av våre hovedoppdragsgivere og vi har folk på oppdrag der for både store byggeprosjekter og løpende vedlikehold.