Samarbeid

Vi utfører de fleste oppdrag alene, men leies ofte inn for å utføre oppdrag for større entreprenører. Vi har også et meget godt samarbeid med kommunens hjørnesteinsbedrift Amersham Health.

Entreprenører vi samarbeider med: