91 51 6382 post@sormek.no
Kontakt
Telefon: 91 51 63 82
Fax: 38 25 71 70
E-post: post@sormek.no
Web: www.sormek.no
Mobiltlf., daglig leder: 915 16 382
Post: Postboks 99
4523 Sør-Audnedal
Besøk: Hestehagen Industriområde
4523 Sør-Audnedal
(Lindesnes kommune)
Firmainfo
Firma: A/S SørMek
Postadresse: Postboks 99
4523 Sør-Audnedal
Besøksadresse: Hestehagen Industriområde
4523 Sør-Audnedal
(Lindesnes kommune)
Org. nr.: 947 038 400 MVA
Stiftelsesdato: 17.04.1988
Daglig leder: Kjell Ivar Erland
Styrets leder: Kjell Rune Olsen
Styremedlemmer: Rune Vetås

Du finner oss like ved rundkjøringen på E39 på Vigeland