91 51 6382 post@sormek.no

Firmainformasjon

Firma: A/S SørMek
Postadresse: Postboks 99
4523 Sør-Audnedal
Besøksadresse: Hestehagen Industriområde
4523 Sør-Audnedal
(Lindesnes kommune)
Org. nr.: 947 038 400 MVA
Stiftelsesdato: 17.04.1988
Daglig leder: Kjell Ivar Erland
Styrets leder: Kjell Rune Olsen
Styremedlemmer: Rune Vetås